Khung giá đất mới tăng 20%, người dân càng khó mua nhà?

21/12/2019 08:11 GMT+7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *