Uy tín đi đầu: Trần Anh Group bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.
Chất lượng phục vụ: Trần Anh Group luôn đặt tiêu chí chất lượng làm nền tảng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, chất lượng trong cam kết; Luôn tự tôn pháp luật, duy trì đạo đức; Lấy khách hàng làm trung tâm.
Nhân lực là vốn quý: Trần Anh Group xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; Coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; Thấu tình – Đạt lý trong mọi quan hệ. Tạo dựng văn hoá làm việc trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.
Tiên phong: mở đường và mạnh dạn đương đầu vượt qua những thách thức để đón nhận cơ hội vươn đến thành công;
Đổi mới và năng động: để phát triển bền vững;
Trách nhiệm: với cộng đồng và xã hội;
Tạo dựng sự khác biệt: bằng tính đột phá sáng tạo trong kinh doanh và quản trị điều hành.